Column Pianowereld 3-2011

In mijn eerste column van 2011 (PW 1-2011) schreef ik reeds over het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) en het onderzoek dat ik voor deze stichting uitvoerde. Inmiddels is het onderzoek gepresenteerd en is er de ruimte ontstaan om iets meer aandacht aan de rol van piano’s/vleugels en pianisten binnen het NMF te geven. Ik sprak hierover met collectiebeheerder Frits Schutte, in deze functie inmiddels bijna 12 werkzaam bij het NMF.

Zou u allereerst een beeld kunnen schetsen van de rol van piano’s en vleugels binnen het NMF?
Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds heeft zich vanaf de eerste dag van de oprichting bezig gehouden met het in bruikleen geven van vleugels aan getalenteerde pianisten. Hoewel onze  instrumentencollectie tegenwoordig voor het overgrote deel uit strijkinstrumenten bestaat, is collectienummer “1” een Yamaha vleugel uit 1987. Inmiddels bevat de collectie 25 vleugels die allen worden bespeeld door jonge en oudere talentvolle pianisten.

Kunt u enkele namen noemen van pianisten die de afgelopen jaren door het NMF zijn ondersteund?
Voorbeelden van bekende pianisten die momenteel op een vleugel van het NMF spelen, of in het verleden gespeeld hebben, zijn Yoram Ish-Hurwitz, Mariana Izman, Hannes Minnaar, Klára Würtz en Nino Gvetadze. Hoewel deze pianisten/pianistes allen de klassieke sector vertegenwoordigen, kunnen ook jazzpianisten bij het NMF een aanvraag indienen. Zo hebben wij jazzpianist Harmen Fraanje in 2007 aan een Steinway piano kunnen helpen.

Hoe gaat het NMF te werk bij een nieuwe aanvraag van een pianist?
Voor het NMF is het uitgangspunt allereerst dat de pianist(e) zelf niet de middelen heeft om een passend instrument te financieren. Daarnaast moet uit de ontwikkeling van de musicus blijken dat hij/zij serieuze stappen richting het concertpodium heeft gezet, of reeds in  beeld is gekomen door  het winnen van concoursen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, komt de musicus op de wachtlijst, en begint de zoektocht naar een goede vleugel. In de meeste gevallen worden vleugels aan het NMF aangeboden uit nalatenschappen en schenkingen. Een nadeel hiervan is dat de meeste vleugels die aan het NMF geschonken worden eerst grotendeels gereviseerd moeten worden voordat ze bespeelbaar zijn voor de pianisten van de wachtlijst. Dit kost het fonds veel geld, waardoor ook voor de revisie wordt gezocht naar schenkingen of extra donaties.
Ook komt het voor dat we speciale sponsoracties opzetten om vervolgens naar de fabriek van een specifieke bouwer te gaan om hier een nieuw instrument uit te kiezen. Op deze manier hebben we enkele jaren geleden vier mooie Kawai  RX-5 vleugels aan kunnen schaffen. Daarnaast komt het geregeld voor dat een NMF-musicus de vleugel teruggeeft, bijvoorbeeld omdat hij/zij zelf een instrument aan kan schaffen. Wij zorgen er dan voor dat de vleugel zo snel mogelijk een nieuwe bestemming krijgt. Op die manier wil het NMF zijn collectie maximaal benutten.

Wat is volgens het NMF de rol van het instrument in de ontwikkeling van de musicus die een aanvraag heeft gedaan?
Wat wij bij het NMF zien, en dat geldt niet alleen voor de pianisten die bij ons aankloppen, is dat een kwalitatief hoogwaardig instrument een enorme impuls aan de muzikale en technische ontwikkeling geeft. Het juiste instrument zorgt ervoor dat de musicus zich nog meer met de finesses in zijn/haar spel kan bezig houden en tevens kan groeien in de mogelijkheden van het nieuwe instrument. Bij het NMF proberen we met de grootst mogelijke zorg het instrument bij de NMF-musicus te kiezen, en met succes! Uit een onlangs gehouden enquête onder onze musici bleek dat zij bijzonder positief oordelen over hun instrument, in het bijzonder op de aansluiting bij de beroeps/studiebehoefte.

Hoe kijkt het NMF naar de toekomst als het gaat om het ondersteunen van talentvolle pianisten?
Momenteel wordt deze doelgroep binnen het NMF onder de loep genomen, met name om te kijken  hoe wij deze musici in de toekomst nog beter kunnen helpen. Wel is het voor ons duidelijk dat er in Nederland heel veel pianotalent aanwezig is, en dat het NMF in de toekomst velen van hen zal moeten helpen. Daarvoor blijven we op zoek naar donateurs en schenkers die samen met ons talentvolle musici ondersteunen met een topinstrument.

Kijk voor meer informatie over het NMF op www.muziekinstrumentenfonds.nl en lees meer over hoe u het fonds kunt ondersteunen. Dit kan al voor één kopje koffie per week!


Alexander Buskermolen :: Telefoonnummer: +31(0)182-602795 :: Mobiele telefoon: +31(0)6-28415721